Haccın Önemi


HACCIN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Hac”kelimesi sözlükte; saygı duyulan büyük ve önemli birşeye yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek, delil ile galip gelmek anlamlarına gelir.1 Bir fıkıh terimi olarak; imkânı olan müslümanların belirlenmiş zaman içinde Kâ’be, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dînî görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder.2 İslâm’ın beş temel esasından biri olan hac; İslâm’ın evrenselliğini, birlik ve beraberliğini, ırk, renk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan müminlerin kardeşlik ve eşitliğinin temsil edildiği bir ibadettir.

Hac, kefen misali bembeyaz giysiler içinde âhiretteki mahşeri hatırlatan, aynı kıyafet içinde zengin-fakir, şehirli-köylü ayımını ortadan kaldıran,“ben”liği yıkıp “biz”i öne çıkaran, şeytan

taşlama, tavaf ve sa’y gibi “temsîli” görevlerin îfa edildiği, helal olan bazı şeylerin ihrama girdikten sonra haram kılındığı ve böylece nefis terbiyesi, irade ve sabır eğitiminin yapıldığı, yüz binlerle birlikte Allah’a açılan ellerin boşçevrilmediği, dînî duyguların ihlas ve samimiyetin doruk noktaya çıktığı bir ibadettir.Hac, dünya Müslümanlarının kaynaşmasını, birbirlerini ve değişik kültürleri tanımalarını sağlar. İslâmî bilinçlenmeye, imanın aksiyona geçirilmesine, manevî kirlerden arınmaya, gönlü bütün safiyeti ile Yaratan’a açmaya vesile olur.

امه ولدته كيوم رجع يفسق ولم الله فلم يرفث حج من

Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner.”3

‘’Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın (evinin) ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse dualarına icabet eder, On’dan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar”4 anlamındaki hadislerde de ifade

edildiği gibi hacda yapılan dualar ve tövbeler kabul görür. Böylece bu ibadeti îfa edenler, işlemişoldukları hata ve günahlarından arınarak hayata yeni bir canlılık ve şuurla dönerler.

Hac en fazîletli ibadetlerden biridir.

Bir sahâbî,

- “Ey Allah’ın Elçisi! En fazîletli amel hangisidir” diye sordu.

Hz. Peygamber

- “Allah’a imandır” buyurdu. Sahâbî,

- “Sonra hangisidir” diye sordu. Hz. Peygamber,

- “Allah yolunda cihâd etmektir” buyurdu. Sahâbî,

- “Sonra hangisidir” diye sordu. Hz. Peygamber,

- “Makbul bir hacdır” buyurdu.5ı

Peygamberimizin beyanı ile

Makbul bir haccın mükafatı da ancak cennettir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder